Цялостна система за измерване на параметри на кореновата система Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Цялостна система за измерване на параметри на кореновата система

Сектори


Специализирана система за анализ на изображения за пареметри на кореновата система. Някои от основните функции на системата са: анализ на дължината на кореновата система (и от други проби), изчисляване на повърхност, дължина, средна стойност на диаметъра, гъстота (в съотношение дължина към обем).