Електрохимични, Оптични и Йонселективни сонди Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология Електрохимични, Оптични и Йонселективни сонди

Сектори


Този тип датчици могат да работят на принципа „plug & measure“. Свързват се чрез проста контактна връзка към специален терминал, осигуряващ захранване и обмен на данни и са готови за употреба. Всички датчици са предварително калибрирани и не се нуждаят от специално изпитване – могат да работят непрекъснато (on- line) и директно във водата (in situ).

Принципът „plug & measure“ изключва сложните процедури по инсталация и така спестява време при първото пускане в експлоатация, а също и намалява вероятността за предотвратими грешки.