Автоматични станции, Τелеметрични станции, Τелеметрични мрежи от станции Виж тук : НАЧАЛО продукти Μетеорология - Климатология Автоматични станции, Τелеметрични станции, Τелеметрични мрежи от станции

Сектори


Нашата компания е монтирала и отговаря за поддръжката на стотици системи от метеорологични станции във всяка област на Гърция, а също и в съседните  ѝ страни – България, Албания, Северна Македония и др. Повечето системи са базирани на дигитални дата логери с висока точност, в които измерванията от сензорите се съхраняват. В зависимост от начина на предаване на данните, станциите се разделят на телеметрични (прехвърлянето на данните на компютър се осъществява без присъствието на потребителя на мястото, където е инсталирана станцията) и нетелеметрични (потребителят посещава станцията и сваля данните от измерванията  на преносим компютър или друго дигитално устройство).

По отношение на вида на телеметричните станции, нашата компания е инсталирала успешно всякакъв тип – с кабелна или безжична връзка, като например:

-          Чрез мобилни телефонни линии (GPRS –  INTERNET).

-          Чрез безжични UHF или VHF системи

Нашата компания е монтирала десетки мрежи от станции. Тези мрежи се поддържат посредством специален високотехнологичен софтуер, чрез който се осъществява автоматичното им управление.

Към всички мрежи биха могли да се добавят допълнителни метеорологични станции.

Нашата компания проектира и конструира метеорологични станции според нуждите на всяко приложение. Двадесет годишният ни опит гарантира, че като финален резултат станциите предоставят точни и надеждни измервания на икономически изгодна цена.