Пробовземачи за вода от почви с всмукваща керамична капсула и аксесоари. Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви Пробовземачи за вода от почви с всмукваща керамична капсула и аксесоари.

Сектори


За пробовземане от няколко различни точки е необходим поне един комплект за извличане на пробата и неограничен брой пробовземачи.