Сектори


Цялостни системи за измерване и запис на движенията на соковете за всички видове растения. Системата се подпомага от софтуер, за програмиране и обработка на данните.