проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Телеметрични системи за мониторинг качеството на водата

- Работи на батерия

- Няма контакт с водата

- Автоматично изчисляване на водния дисчардж в определена точка

Онлайн мониторингова система за измерване на качеството на водата.

Радарна технология без необходимост от често калибриране.