проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Ръководител:

Политехническото училище на Крит,Катедра „Инженеринг на околната среда“

Администратор:

- Националната обсерваторияна Атина

- Община Неврокопи

Мрежа от Автоматични Телеметрични Екологични станции.

Съвместно с Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации.

Мониторинг на качеството на въздуха за една от най-големите магистрали в Европа!

Интелигентна система за мониторинг на интензивни промени в замърсяването на въздуха и топлинния индекс в реално време.