проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Ръководител:

Политехническото училище на Крит,Катедра „Инженеринг на околната среда“

Мрежа от Автоматични Телеметрични Екологични станции.

Мрежа, състояща се от 17 агрометеорологични станции.

Институт за средиземноморски горски екосистеми и горски продукти.

Телеметрична метеорологична станция.

Вероятно най-пълните агрометеорологични станции на страната!