ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА ВХОДА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ПАТРА Виж тук : НАЧАЛО проекти ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА ВХОДА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ПАТРА