СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА КЪМ ВХОДА НА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИТАВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА EYATH Виж тук : НАЧАЛО проекти СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА КЪМ ВХОДА НА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИТАВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА EYATH