ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАЩА СЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛОДКА НА ХИДРОБИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ - ОХРИД Виж тук : НАЧАЛО проекти ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАЩА СЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛОДКА НА ХИДРОБИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ - ОХРИД