Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


- Λειτουργία με μπαταρία

- Μέτρηση χωρίς επαφή με το νερό

- Επιτόπου υπολογισμός της παροχής

Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Περιβαλλοντικών Σταθμών.