Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Για τον Βουλγάρικο σύνδεσμο διάδοσης τεχνολογιών και καινοτομίας (Βάρνα).

Ένας από τους πληρέστερους πλωτούς τηλεμετρικούς σταθμούς.

Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.

Για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί σταθμοί.

Ρομποτικό σύστημα φαινοτυπικής απεικόνισης και αυτόματου υπολογισμού πολλαπλών παραμέτρων.

Ολοκληρωμένο έργο Τηλεχειρισμού και Τηλεμέτρησης Αρδευτικού Δικτύου.

Πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των μηχανικών αλλά και των μορφολογικών ιδιοτήτων προϊόντων.