проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Съвместно с Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации.

Една от най-пълните плаващи станции.

Мрежа, състояща се от 17 агрометеорологични станции.

Институт за средиземноморски горски екосистеми и горски продукти.

МУЛТИКОРЕР ЗА ВЗЕМАНЕ НА СЕДИМЕНТНИПРОБИ.

Роботизирана система на фенотипни изображения и автоматично изчисляване на множество параметри.

Цялостна система за дистанционно управление и телеметрия на напоителната мрежа.

Цялостна измервателна система на механични и морфологични свойства на продуктите.