Система за анализ на параметрите на горска растителност Виж тук : НАЧАЛО продукти Прецизно земеделиe – Растения Система за анализ на параметрите на горска растителност

Сектори


Напълно завършена система базирана на Windows за лесна обработка на полусферични снимки. Методът на полусферичната фотография е подходящ за  цялостно заснемане на високи растения с неспецифична форма като тези в горите. Снимките се заснемат при еднакви условия като посоката на заснемането им е от земята към небето. За заснемането се използва 18 мегапикселов фокус. Освен снимката, системата използва и данните на района, който е заснет за да осъществи измервания за структурата на озеленяването.

С комбинацията на горепосочената информция и модела на слънчевата радиация, системата има възможност да предвижда нивата на радиация върху растенията в горната и долната им част, а също така коефициентите на директната, разсеяната и общата радиация. Отчитайки пътя на слънцето над растителността и размера на слънчевия диск, системата изчислява съществуването на слънчеви петна и относителната слънчева радиация за всеки календарен ден.