cert

GreekEnglish (United Kingdom)Bulgarian (Български)

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η ScientAct ιδρύθηκε το 1995 από ανθρώπους με μεγάλη επιχειρηματική και επιστημονική εμπειρία στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας και monitoring.

 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε, με κύριο σκοπό την δημιουργία ενός δυναμικού και ταχείας εξέλιξης οργανισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τέθηκαν από την πρώτη ημέρα οι κύριοι άξονες δράσης, που συνοπτικά ήταν και είναι:

 • Συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους κατασκευαστές και προμηθευτές.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Υψηλής ποιότητας after – sales support. 
 • Συνεχή επαφή και υποστήριξη των πελατών.
 • Υψηλά standards στην επιλογή των στελεχών και των συνεργατών της εταιρείας.
 • Συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών με απώτερο σκοπό την πλήρη και σωστή υποστήριξη των πελατών μας.
 • Εφαρμογή κάθε σύγχρονης μορφής επικοινωνίας, με σκοπό την ταχεία και άμεση επικοινωνία με τους χρήστες των προϊόντων μας.

Οι παραπάνω αρχές αποτέλεσαν και αποτελούν απαραβίαστους κανόνες λειτουργίας.

Γρήγορα οι επιλογές μας ανταμείφθηκαν. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ScientAct παρουσίασε συνεχόμενα ανοδική πορεία, τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα της, αλλά κυρίως στην αποδοχή και καταξίωση της στον δύσκολο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα η εταιρεία κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στην αγορά, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Παράλληλα δυναμικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους ενισχύουν την δυναμική της εταιρείας, δίνοντας μας την δυνατότητα υψηλότερων στόχων και τα μέσα για συνεχόμενες επενδύσεις, διεύρυνση του χώρου δράσης αλλά και ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2001 η εταιρεία μας έλαβε το πιστοποιητικό, διασφάλισης ποιότητας ISO9001 και έκτοτε λειτουργούμε βάση των κανονισμών της πιστοποίησης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους συνεργάτες μας. Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη τόσο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό όσο και στο Βιοτεχνικό επιμελητήριο.

Τον Σεπτέμβρη του 2008 η εταιρεία μας έλαβε το πιστοποιητικό ISO17025 και διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο στο ΕΣΥΔ, για την σχεδίαση εγκατάσταση και τηλεμετρική λήψη μετρήσεων.

Με την ταυτόχρονη εφαρμογή και τον δύο κορυφαίων ISO διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συνεργάτες τις εταιρείας είναι άνθρωποι με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται μαζί μας για περισσότερο από 10 χρόνια. Η συνεχή και άρτια εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία τους, αποτελούν τα εχέγγυα της άψογης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες.

Πέραν των μόνιμων συνεργατών, η εταιρεία συνεργάζεται με αρκετές εγχώριες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα με μορφή ελεύθερης συνεργασίας.

Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών της, έτσι ώστε να είναι κάτοχοι και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και απολύτως ενημερωμένοι για τα προϊόντα που προωθεί και υποστηρίζει. Για την επίτευξη του παραπίνω στόχου τα στελέχη της εταιρείας εκπαιδεύονται συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής, συμμετέχοντας σε διεθνείς συναντήσεις, όπως:

 • International meeting of STABLE MICROSYSTEMS. SURREY – U K - 2000  
 • European meeting of DELTA-T Devices PARIS – FRANCE – 2002  
 • International meeting of GILL INSTRUMENTS SOUTHAMPTON – UK – 2003  
 • International meeting PESSL INSTRUMENTS WEISAUSTRIA – 2003
 • International meeting ADCBRUSSELSBELGIUM – 2004
 • International meeting DELTA-T Devices NEW MARKETUK – 2005
 • European meeting IN-SITU, LISBONPORTUGAL – 2006
 • International meeting PESSL Instruments WEISAUSTRIA - 2006
 • International meeting ADCON telemetry , VIENNAAUSTRIA -2007
 • European meeting SENTEK Instruments, CITA di CASTELLOITALY -2007 
 • Global meeting October 2007, WELLSUK – 2007 ADCON 
 • International meeting, SaltsburgAustria, January 2008
 • Εκπαιδευτής ομάδας μηχανικών της EDF, BeziersFrance, January 2008
 • International meeting ADCON telemetry, VIENNAAUSTRIA -2009
 • International meeting S::CAN, VIENNAAUSTRIA -2009
 • International meeting In-Situ, LONDONUK - 2009

      


 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία τα τελευταία 8 χρόνια έχει αναπτύξει σειρά προϊόντων που αφορούν τεχνολογίες monitoring περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συμμετείχε και συμμετέχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια είτε σαν ανάδοχος είτε σαν συνεργαζόμενος φορέας. Παραθέτουμε πίνακα με τα σημαντικότερα ερευνητικά projects:


 

Πέραν της ανάπτυξης συστημάτων, η εταιρεία μας έχει ανάπτυξη σειρά εξειδικευμένων λογισμικών με σκοπό την εξυπηρέτηση συγχαρούμενων πολύπλοκων εφαρμογών περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

 • «NΕ» Λογισμικό λήψης, καταγραφής επεξεργασίας και διανομής μετεωρολογικών παραμέτρων.
 • «BALANCE» Λογισμικό χειρισμού ζυγιστικού ηλεκτρονικού λυσιμέτρου μέτρησης ΕΤΟ.
 • «ΑΜΙΝΤΕΟ» Λογισμικό τηλεματικής μεταφοράς μετεωρολογικών δεδομένων, επεξεργασίας και οπτικοποίησης.
 • «AUTH meteo» Λογισμικό λήψης επεξεργασίας και διαχείρισης βάσης δεδομένων μετεωρολογικών παραμέτρων.
 • «ERMIS» Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού χειρισμού τηλεμετρικών δικτύων Μετεωρολογικών – Υδρολογικών – Εδαφολογικών πληροφοριών, διαχείρισης βάσης δεδομένων, υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων, έκδοσης τυποποιημένων αναφορών.
 • «F-Controller» Λογισμικό τηλεματικής επίβλεψης και τηλεχειρισμού υδάτινων ταμιευτηρίων.
 • «INFILTRO» Λογισμικό χειρισμού αυτόματου οργάνου διηθητικής ικανότητας και υπολογισμού παραμέτρων διηθητικής ικανότητας του εδάφους.
 • «IRRIGATION» Λογισμικό λήψης επεξεργασίας δεδομένων υγρασίας εδάφους και ανάδρασης μεταβολής συνθηκών.
 • «KORONIA» Λογισμικό αυτόματης συλλογής, επεξεργασίας τηλεμετρικού δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών μετρήσεων.
 • «ΚRΙΤΙ» Λογισμικό αυτόματης συλλογής, επεξεργασίας τηλεμετρικού δικτύου υδρολογικών, ποιοτικών μετρήσεων.
 • «Μ-Controller» Λογισμικό ελέγχου και καταγραφής αυτοματισμών άρδευσης.
 • «SAMPLING» Λογισμικό τηλεματικής επίβλεψης και ελέγχου σύνθετου συστήματος συνεχούς δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων.
 • «SATELLITE» Λογισμικό χρονισμού, βάση παγκόσμιας ώρας GPS, καταγραφής βαρυτηκών και κλιματολογικών παραμέτρων.
 • «STAIN GAUGE» Λογισμικό αυτοματοποίησης συστημάτων μέτρησης μηχανικών χαρακτηριστικών εδάφους.
 • «VISIBILITY» Λογισμικό λήψης και τηλεμετάδοσης δεδομένων παρόντος καιρού.
 • «ADAM» Λογισμικό λήψης και τηλεμετάδοσης δεδομένων από διπλό μετεωρολογικό σύστημα βασισμένο σε modules της ADVATECH, μέσω radio modems MaxSrteam και προώθηση – διασύνδεση με λογισμικό ERMIS DK.
 • «INPUT SC» Λογισμικό εισαγωγής δεδομένων υγρασίας εδάφους, επεξεργασίας τους και λήψης αποφάσεων για άρδευση.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Σήμερα έχοντας εγκατεστημένο δίκτυο τηλεματικών μετρητικών συστημάτων που απαριθμεί άνω των 500 μονάδων, διαθέτουμε υψηλοτάτου επιπέδου τεχνογνωσία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο εντός των Ελληνικών συνόρων.

Το 2002 αναλάβαμε την σχεδίαση και την εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών για λογαριασμό του Βουλγαρικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας και Υδρολογίας, που λειτουργεί έως και σήμερα με υποδειγματική ακρίβεια.

Τα επόμενα χρόνια αναλάβαμε και εγκαταστήσαμε μετρητικά συστήματα στον ποταμό Δούναβη κατά μήκος των Βουλγαρορουμάνικων συνόρων. Παρόμοια συστήματα εγκαταστήσαμε στην Π.Γ.Δ.Μ. καθώς επίσης και στην Αλβανία.

Τον Αύγουστο του 2007, η εταιρεία μας, ανέλαβε την σχεδίαση και την κατασκευή ενός εξειδικευμένου μετεωρολογικού σταθμού για λογαριασμό της Δημόσιας Γαλλικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού (EDF). Ο σταθμός παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2007. Μετά από πιλοτική λειτουργία 2 μηνών, η EDF αποφάσισε την δημιουργία δικτύου σταθμών στην νότια Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως κεντρική Αμερική.

Το Ιανουάριο του 2008 η εταιρεία μας παρέδωσε 4 νέους σταθμούς, ενώ παράλληλα συνεργάτες μας εκπαίδευσαν μηχανικούς της EDF στις εγκαταστάσεις τους, στο Beziers και στο Παρίσι Τον Μάρτιο του 2008, η εταιρεία μας παρέδωσε επιπλέον 4 σταθμούς. Τον Ιανουαρίου του 2009, παραδώσαμε άλλους 4 σταθμούς. Η EDF έχοντας εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατ’ επέκταση στα μετρητικά συστήματα, επέλεξε το δικό μας σύστημα μετά από εκτεταμένες δοκιμές τόσο Ευρωπαϊκών συστημάτων, όσο και συστημάτων προέλευσης USA

 

 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει πάνω από 500 τηλεμετρικά συστήματα. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι πιθανόν να είμαστε η μοναδική ιδιωτική εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο, που διαθέτει, server για την δρομολόγηση μετρήσεων μέσω τεχνολογίας GPRS. Η εταιρεία μας παρέχει δωρεάν την δρομολόγηση των μετρήσεων για μικρά δίκτυα των 1 - 3 σταθμών. Το γεγονός αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να μελετήσουμε σε βάθος τις διαδικασίες GPRSInternet, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε τα πλέον σταθερά και αξιόπιστα τηλεμετρικά δίκτυα.

 

Η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει εκατοντάδες συστήματα ψηφιακής μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών – υδρολογικών – περιβαλλοντολογικών παραμέτρων.

Συνολικά η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει πάνω από 500 μετρητικά συστήματα.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η εταιρεία από το 1997 στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην οδό Κανάρη 16 – Θεσσαλονίκη.

Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των εγκαταστάσεων μας ανέρχεται στα 350τμ. Από την επιφάνεια αυτή τα 180τμ. καταλαμβάνουν τα εργαστήρια, κατασκευής και συναρμολόγησης. Παράλληλα η εταιρία μας συνεργάζεται μόνιμα με βιοτεχνίες κατεργασίας μετάλλων, μεταλλικών και ηλεκτρονικών κατασκευών καθώς επίσης και με εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.

 

 

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω οχήματα :

 • Ένα ανοικτού τύπου 4 Χ 4 φορτηγού.
 • Ένα κλειστού τύπου 4 Χ 4 SUV.
 • Μικρό φορτηγό τύπου VAN.
 • Έξι οχήματα μετακίνησης προσωπικού.

 

Γενικός Τεχνικός εξοπλισμός εργαστηρίων

Α. Εργαστήριο ηλεκτρονικών

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει :

1. Πλήρης σειρά εργαλείων μικροηλεκτρονικής

2. Παλμογράφο μνήμης δύο καναλιών

3. Γεννήτρια συχνοτήτων

4. Μεταβλητής τάσης / έντασης τροφοδοτικό

5. Σταθμό συγκόλλησης / αποκόλλησης συμβατικής ηλεκτρονικής

6. Λογικό tester

7. Συστοιχία σχεδιασμού και κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων

8. Εργαλεία και συσκευές τοποθέτησης και αποκόλλησης εξαρτημάτων επιφανειακής στήριξης

9. Πιστοποιημένο μικροβολτόμετρο / βολτόμετρο ακριβείας

10. Πιστοποιημένο αμπερόμετρο ακριβείας

11. Πιστοποιημένο ωμόμετρο ακριβείας

12. Πρότυπες πηγές τάσης /ρεύματος υψηλής σταθερότητας μεγάλης ακρίβειας με θερμοκρασιακή αντιστάθμιση

13. Σειρά εργαλείων και συσκευών προσαρμογής τυποποιημένων ακροδεκτών σε καλώδια

14. Διατάξεις στεγανοποίησης ενώσεων / αγωγών

15. Μόνιμο σύστημα ψηφιακής καταγραφής τάσης, ρεύματος, αντίστασης, θερμοζευγών υψηλής ταχύτητας σάρωσης (20 KHz) υποβοηθούμενο από υπολογιστή

16. Μικροδράπανο

17. Πλήρης σειρά χημικών και αερίων για καθαρισμό και αποκατάσταση

18. Πιστολέτο υπέρθερμου αέρα

Β. Μηχανουργικό εργαστήριο

1. Μικρός τόρνος

2. Επιδαπέδιο δράπανο

3. Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης

4. Τροχός λείανσης / κατεργασίας μετάλλων πάγκου

5. Δύο πλήρης πάγκοι εργασίας

6. Πλήρης σειρά εργαλείων διαμόρφωσης σπειρωμάτων ιστών(φιλιέρες)

7. Πλήρης σειρά μετρητικών οργάνων (παχύμετρα, μικρόμετρα, διατημόμετρα, μετρητές σπειρωμάτων κτλ)

8. Τροχός κάθετης κοπής (πάγκου)

9. Δύο πλήρης σειρές εργαλείων γενικής χρήσης

10. Πλήρης εξοπλισμός προστασίας προσωπικού

Φορητός εξοπλισμός

1. Δύο πλήρης σειρές εργαλείων χειρός

2. Φορητή συσκευή βαθμονόμησης αισθητήρων θερμοκρασίας ΑΜΣ

3. Φορητή συσκευή βαθμονόμησης βαρομέτρων

4. Δύο πιστοποιημένα πολύμετρα (Βολτόμετρο, Αμπερόμετρο, Ωμόμετρο)

5. Φορητό, πετρελαιοκίνητο τρυπάνι εδάφους

6. Τέσσερα φορητά (μπαταρίας) δράπανα

7. Δύο φορητά ηλεκτρικά κομπρεσέρ

8. Δύο φορητοί τροχοί κοπής και λείανσης μετάλλων

9. Δύο πλήρες σειρές εργαλείων διαμόρφωσης χώρων εγκατάστασης

10. Δύο βίντσια για την υποβοήθηση τοποθέτησης υψηλών ιστών 10 –50 μέτρων

11. Δύο χειροκίνητές «κιθάρες» ελεγχόμενης έλξης – απελευθέρωσης φορτίου, ανέλκυση ιστών έως 50μ

12. Ένα ηλεκτροκίνητο βίντσι επί οχήματος 4 Χ 4

13. Φορητό μηχάνημα στερέωσης σε τσιμέντο με καψύλλια (Χύλτης)

14. Δύο εργαλεία κοπής συρματόσχοινων

15. Ηλεκτρογεννήτρια

16. Ζεύγος Ασυρμάτων UHF

17. Πλήρης set χειροκίνητων τρυπανιών εδάφους

18. Δύο όργανα συγκόλλησης βουτανίου, πεδίου

19. Φορητό set θαλάμων βαθμονόμησης αισθητήρων υγρασίας με άλατα

20. Τρία πλήρη σετ φορητών υπολογιστών για διαδικασίες on site προγραμματισμού και ελέγχου, με πλήρη σειρά interfaces

21. Σειρά οργάνων τοπογράφου αποτελούμενη από , φορητό GPS, PDA GPS, Altimeter, inclinometer, Laser distance meter

22. Δύο αναλογικές πυξίδες λαδιού

23. Διάταξη στατικής και δυναμικής βαθμονόμησης αισθητήρων ύψους βροχής

Ειδικός εξοπλισμός ελέγχου – βαθμονόμησης αισθητήριων.

1. Φορητό πολυόργανο μέτρησης pH, DO2, Αγωγιμότητας, Θερμοκρασίας, Αλατότητας, για τον επιτόπου έλεγχο και βαθμονόμηση αισθητήρων ποιότητας νερού

2. Φορητή διάταξη ελέγχου – βαθμονόμησης αισθητήρων στάθμης νερού (μέγιστου φορτίου 100 cm H2O), διακριτικής ικανότητας 1mm

3. Εργαστηριακή διάταξη ελέγχου – βαθμονόμησης αισθητήρων στάθμης νερού (μέγιστου φορτίου 250 cm H2O), διακριτικής ικανότητας 1mm

4. Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και βαθμονόμησης αισθητήριων βροχής tipping bucket

5. Εργαστηριακή διάταξη δυναμικού ελέγχου διακριτικής ικανότητας βροχομέτρων, δυναμικού και στατικού ελέγχου ακρίβειας και γραμμικότητας βροχομέτρων tipping bucket

6. Εργαστηριακή διάταξη (τριών flow cells) για τον έλεγχο και βαθμονόμηση αισθητήρων ποιότητας νερού σε πολλαπλά σημεία (έλεγχος γραμμικότητας – ακρίβειας)

7. Εργαστηριακή διάταξη με ψηφιακό μετρητή ροής υψηλής ακρίβειας για βαθμονόμηση μυλίσκων και συναφών οργάνων

8. Δύο εργαστηριακοί θάλαμοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας για την δημιουργία συνθηκών υγρασίας με άλατα και οξείδια αλουμινίου για τον έλεγχο και την βαθμονόμηση αισθητήριών σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα

9. Φορητοί θάλαμοι μη ελεγχόμενης θερμοκρασίας για τον έλεγχο και την βαθμονόμηση αισθητήριων σχετικής υγρασίας αέρα στο πεδίο με την χρήση αλάτων και οξειδίων αλουμινίου

10. Προσομοιωτής ηλεκτροδίου pH, για τον έλεγχο transmitter pH και γενικά διατάξεων μέτρησης pH

11. Θάλαμος δημιουργίας μηδενικής περιεκτικότητας και υπερκάθαρου νερού σε διαλυμένο οξυγόνο για τον έλεγχο αισθητήρων διαλυμένου οξυγόνου

12. Ψυχόμενο – Θερμοστατούμενο υδατόλουτρο με κυκλοφορητή για την δημιουργία σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας, για τον έλεγχο αισθητήριων θερμοκρασίας

13. Πυρανόμετρο class Α’, για τον έλεγχο και βαθμονόμηση πυρανομέτρων

14. Σειρά πρότυπων πιστοποιημένων βαρών

15. Όργανο μέτρησης ταχύτητας ανέμου υψηλής ακρίβειας τύπου thermowire

16. Δύο set οργάνων μέτρησης pH και Αγωγιμότητας τύπου stick για το αρχικό setup των εγκαταστάσεων

17. Λουτρό υπερήχων για καθαρισμό τμημάτων αισθητηρίων και απαέροση απιονισμένου νερού

18. Φορητός μικρομυλισκος για τον έλεγχο αισθητήριων ροής μόνιμης τοποθέτησης

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πέραν της πιστής εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων ποιότητας, η εταιρεία ακολουθεί εσωτερικούς μηχανισμούς για την μεγιστοποίηση των δεικτών ποιότητας.

Επιγραμματικά σημειώνουμε τις παρακάτω διαδικασίες που ακολουθούνται από την εταιρεία μας:

1. Αυστηρή τήρηση του εγχειριδίου ποιότητας ISO9001.

2. Υπαγωγή της εταιρείας στην διαδικασία διαπίστευσης ISO17025.

3. Συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών σε νέες τεχνολογίες.

4. Σχεδιασμός των συστημάτων βάση των υψηλότερων standards.

5. Συνεχή παροχή υποστήριξη των χρηστών.

6. Συνεχής παρακολούθηση των εγκατεστημένων συστημάτων.

7. Αυστηρή τήρηση των διαδικασιών συντήρησης και βαθμονόμησης.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Η ScientAct ιδρύθηκε το 1995 από ανθρώπους με μεγάλη επιχειρηματική και επιστημονική εμπειρία στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας και monitoring.

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 120 επισκέπτες συνδεδεμένους